slider 3 1200x450
slider 3 1200x450
zspas
slider_5-1200x450
Shadow

Zápis do 1. tříd ve školním roce 2021/2022

 • Pozvánka k zápisu do 1. třídy – 2021/2022
 • Zápis do 1. tříd ve školním roce 2021/2022
 • Kritéria přijímání žáků do ZŠ se speciálními třídami Mělník – 2021/2022

ZÁKLADNÍ ŠKOLA SE SPECIÁLNÍMI TŘÍDAMI MĚLNÍK,

příspěvková organizace
JAROSLAVA SEIFERTA 179 PSČ 276 01 MĚLNÍK


Pozvánka k zápisu do 1. třídy – 2021/2022

Ředitelka Základní školy se speciálními třídami Mělník, příspěvková organizace, vyhlašuje na základě zákona 561/2004 Sb. v platném znění o předškolním, základním, středním a vyšším odborném a jiném vzdělávání, platném znění zápis do prvních tříd.

Zápis se bude konat od 6. do 30. dubna v budově školy v ulici J. Seiferta 179/9, 276 01 Mělník – po předchozí telefonické domluvě – 315 622 203 – 202

K zápisu přineste:

 • Občanský průkaz zákonného zástupce
 • Rodný list dítěte
 • Příslušné doklady, pokud budete žádat o odklad povinné školní docházky (doporučení PPP, doporučení pediatra k odkladu PŠD)
 • Cizinci si přinesou povolení k pobytu v ČR

Seznam přijatých žáků bude zveřejněn dne 17.5.2021 na vstupních dveří do budovy školy
a na webových stránkách školy (www.zsp-melnik.cz).

Těšíme se na Vás.

V Mělníku dne 22. 3. 2021

 

 MgA. Mgr. Kateřina Laloušková
ředitelka školy


Zápis do 1. tříd ve školním roce 2021/2022

Vážení rodiče,
zápis do prvních tříd ve školním roce 2021/2022 bude v naší škole realizován tímto způsobem:

 • Termín zápisu: 6. – 30. dubna 2021 od 9 do 12 hodin v budově školy pouze po předchozí telefonické domluvě na telefonní čísle 315 622 203 – 202.
 • Tento způsob zápisu se týká zápisu do 1. třídy běžné ZŠ, ZŠ speciální a Přípravného stupně ZŠ speciální.
 • Zápis bude probíhat za zvýšených hygienických opatření (povinná rouška) pouze za účasti jednoho pracovníka školy a jednoho zákonného zástupce žáka.
  !!! Zavolejte dopředu do kanceláře školy na rezervaci vašeho termínu zápisu – tel. č. 315 622 203 (202)

DOKLADY k zápisu a odkladu povinné školní docházky:

 • K zápisu si přineste: doklad totožnosti, rodný list dítěte (nebo jeho kopii), povolení k pobytu v ČR u cizinců.
 • K žádosti o odklad je nutné doložit Doporučení odkladu školského poradenského zařízení a doporučení k odkladu od dětského lékaře či jiného odborného lékaře.
 • Žádost zákonných zástupců o přijetí k základnímu vzdělávání,
 • Žádost o přijetí do Přípravného stupně ZŠs a Žádost o odklad povinné školní docházky budou k dispozici ve škole.

Případné dotazy vám rádi zodpovíme každý pracovní den
od 9 do 11, 30 na telefonu 315 622 203 (202). Je možné také využít email zs-prakticka.melnik@tiscali.cz.
Sledujte, prosím, naše webové stránky www.zsp-melnik.cz, kde budou zveřejňovány možné aktualizace informací.

Děkuji všem rodičům za pochopení a vstřícnost.

V Mělníku dne 22. 3. 2021

 MgA. Mgr. Kateřina Laloušková
ředitelka školy


Kritéria přijímání žáků do ZŠ se speciálními třídami Mělník, příspěvková organizace – 2021/2022

 • Přednostně jsou přijímány děti s místem trvalého pobytu – spádová oblast školy
  (Azylové domy města Mělníka a trvalý pobyt na adrese Nám. Míru 1,
  276 01 Mělník)
 • ZŠ speciální nemá spádovou oblast. Žáci jsou přijímáni na základě písemného doporučení k zařazení od školského poradenského zařízení a dle kapacity tříd ZŠ speciální.
 • Počet žáků, kteří mohou být přijati ve školním roce 2021/2022:
  • 1. třída základní školy 10 žáků
  • Přípravný stupeň ZŠs 5 žáků
 • Zápis do 1. ročníku má pouze formální část, kde budou po zákonných zástupcích požadovány příslušné doklady – OP zákonného zástupce, Rodný list dítěte, Povolení k trvalému pobytu u cizinců
 • Neformální část zápisu není požadována – nebude konána.

V Mělníku dne 22. 3. 2021

 MgA. Mgr. Kateřina Laloušková
ředitelka školy