slider 3 1200x450
slider 3 1200x450
zspas
slider_5-1200x450
Shadow

Přípravný stupeň Základní školy speciální

Přípravný stupeň základní školy speciální umožňuje  přípravu na vzdělávání předškolním dětem se středně těžkým, těžkým stupněm mentálního postižení, postižením více vadami a autismem. Příprava na vzdělávání v přípravném stupni respektuje vývojové zvláštnosti těchto dětí v době před nástupem k povinnému vzdělávání.
O zařazení dítěte rozhoduje ředitelka školy na základě žádosti zákonného zástupce a písemného doporučení školského poradenského zařízení. Do přípravného stupně lze zařadit dítě od školního roku, v němž dosáhne 5 let věku, do zahájení povinné školní docházky. Vzdělávání v přípravném stupni základní školy speciální trvá nejvýše tři školní roky. Ve třídě je snížený počet dětí ve třídě (4–6).
Cílem vzdělávání v přípravném stupni je především: navázat na rodinnou výchovu, zajistit dostatek podnětů k aktivnímu rozvoji a učení dítěte, usnadnit dítěti jeho další životní vzdělávací cestu, maximálně podporovat individuální rozvojové možnosti dítěte a respektovat jeho individuální zvláštnosti. Základem je individuální přístup ke každému dítěti. Přípravný stupeň má vlastní vzdělávací program.