slider 3 1200x450
slider 3 1200x450
zspas
slider_5-1200x450
Shadow

Category: Pro rodiče

Info

VOLBY DO ŠKOLSKÉ RADY

Vážení rodiče, podle § 167 školského zákona 561/2004 Sb. se při základních, středních a vyšších odborných školách zřizuje školská rada. Školská rada při naší škole má 3 členy – 1 člena jmenuje zřizovatel školy,...

Info

Organizace výuky od pondělí 12. 4. 2021

Vyučování jednotlivých tříd bude upraveno následovně:

 • třída I.A – Mgr. Petra Zůzová Viková
  • konec vyučování každý den v 11. 40

 • třída II.A – Mgr. Daniela Kubů
  • Po – do 11,40
  • Út – do 12,35
  • St – do 11, 40
  • Čt – do 12, 35
  • Pá – do 11,40

 • třída III.A – Mgr. Irena Červenková
  • v PO do 11, 40 – další dny budou sděleny prostřednictvím notýsku

 • třída IV. A – Mgr. Šárka Slavíková
  • každý den do 12, 35

 • Třídy základní školy speciální a přípravný stupeň základní školy speciální
  • vyučování končí každý den v 11,40
 • Školní jídelnavydávání obědů za zvýšených hygienických opatření
 • Školní družina nebude realizována z důvodu provozně – organizačních.
Info

Informace k provozu školy od 12. 4. 2021

Vážení rodiče,

od 12. 4. bude opět obnovena výuka v naší škole a to ve všech třídách. Vzhledem k tomu, že stále platí zachování homogenity třídních kolektivů, bude výuka upravena. Ze stejného důvodu nebude možné provozovat školní družinu.

Žáci všech tříd naší školy se budou vzdělávat každý týden prezenčně (osobní přítomnost ve škole).

Žáci i zaměstnanci školy se budou od 12. 4. 2021 testovat 2x týdně antigenními testy LEPU na příítomnost viru SARS-CoV-2, které budou na konci tohoto týdne (8. 4. 2021) dodány do školy.

U žáků ZŠ speciální, kde je nutné testování provést druhou osobou (zákonný zástupce), bude toto umožněno v souladu s doporučení MZDR a MŠMT ČR. Testování ve škole bude probíhat vždy v pondělí a ve čtvrtek. V případě žákovy nepřítomnosti první den návratu do školy.

Bez provedeného testu s negativním výsledkem není možné žáka vzdělávat prezenční formou, není možná jeho osobní přítomnost ve škole. V případě „neotestování“ z jakéhokoliv důvodu je žák vzděláván v domácím prostředí, škola mu poskytne podporu stejně jako v případě onemocnění. Není povinna zajišťovat distanční vzdělávání. Žák je z vyučování omluven.

Výjimku ze školního testování mají žáci, kteří:

 • a) doloží negativní výsledek PCR testu nebo antigenního testu provedeného na odběrovém místě v posledních 48 hodinách
 • b) předloží potvrzení od lékaře nebo odběrové laboratoře, že prodělali onemocnění COVID-19 v posledních 90 dnech

Neposílejte dítě do školy, pokud vykazuje některý z těchto příznaků onemocnění: zvýšená teplota, suchý kašel, dušnost, zažívací obtíže, ztráta chuti a čichu, bolest krku, bolest svalů a kloubů, rýma, bolest hlavy.

V případě jakýchkoliv dotazů volejte na tel. č. 315 622 203/202 v dopoledních hodinách.

Přeji klidné dny a těšíme se na viděnou ve škole.

MgA. Mgr. Kateřina Laloušková, ředitelka školy

Sledujte, prosím, naše webové stránky. Ještě budou uveřejněny informace k úpravě výuky.

V příloze jsou k dispozici veškerá mimořádná opatření a též informace k testování.

Návrat žáků do školy – 12. 4. 2021

Vážení rodiče,

od pondělí 12. dubna 2021 by měla začít prezenční výuka ve všech třídách naší školy.
Všichni naši žáci budou testování 2x týdně antigenními testy a to v pondělí a ve čtvrtek.
Tyto testy budou během tohoto týdne distribuovány do škol.
Další informace o průběhu a organizaci testování budou na webových stránkách školy uveřejněny koncem tohoto pracovního týdne.

prvni

Zápis do 1. tříd ve školním roce 2021/2022

ZÁKLADNÍ ŠKOLA SE SPECIÁLNÍMI TŘÍDAMI MĚLNÍK,

příspěvková organizace
JAROSLAVA SEIFERTA 179 PSČ 276 01 MĚLNÍK

Ředitelka Základní školy se speciálními třídami Mělník, příspěvková organizace, vyhlašuje na základě zákona 561/2004 Sb. v platném znění o předškolním, základním, středním a vyšším odborném a jiném vzdělávání, platném znění zápis do prvních tříd.

Zápis se bude konat od 6. do 30. dubna v budově školy v ulici J. Seiferta 179/9, 276 01 Mělník – po předchozí telefonické domluvě – 315 622 203 – 202

Pozvánka k zápisu do 1. třídy – 2021/2022
Zápis do 1. tříd ve školním roce 2021/2022
Kritéria přijímání žáků do ZŠ se speciálními třídami Mělník – 2021/2022