Slider

Author: -ZSP-

rozhodnuti

Rozhodnutí o přijetí k základnímu vzdělávání

ČJ.: ZŠ – 38b/2016

Základní škola praktická a Základní škola speciální Mělník, příspěvková orgnizace jako příslušný správní orgán rozhodla v souladu s ust. § 36 a ust. § 165 odst. 2 v přímé souvislosti s ust. § 183 odst. 2 zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v řízení o žádosti přijetí k základnímu vzdělávání od následujícího školního roku takto: