Slider

Úkoly

Ahoj prvňáčci a druháčci!

Nečekaně jsme se museli zase na pár dnů rozloučit, tak Vám vkládám alespoň pár úkolů na nadcházející týden (22.-26.2).

1. třída

Slabikář

Tento týden nás čekaly stránky 15 až 22.

Na stránce 15 nám chybí už jen zelené bubliny – přečtěte si je a rozhodněte, zda věty v nich jsou pravdivé nebo ne, napište k nim ANO/ NE.

Na stránkách 16 – 18 budete pouze číst.

Na stránce 19 vás čeká doplňování správných slovíček do vět, zakroužkujete bubliny, ve kterých jsou zdravé potraviny a nakonec namalujete do sáčku kuličky 🙂 Pečlivě si přečtěte, kolik kuliček a jaké barvy máte nakreslit.

Na stránce  20 vás čeká nové písmenko Ž, zkuste všechna ž na stránce zakroužkovat a vymyslet doma co nejvíc slov, která na ž začínají.

Na stránce 21 si přečtete Otíkovy básničky a pak vás čeká poslední stránka tohoto týdne – stránka 22. Zakroužkujte všechna zvířata, která kdekoliv ve svém názvu mají ž (na začátku, na konci i uvnitř slova). Potom zakroužkujte bubliny i nedokončené věty, všechno určitě znáte ze školy…. A máte hotovo!

Písanka

V písance jste měli domácí úkol a pak prosím napište stránku 48.

Zkuste s rodiči psát diktát jednoduchých slov.

Matematika

Vypracujte prosím stránky 29 – 33. Podobná cvičení jsme již ve škole dělali, budete si s nimi určitě vědět rady. Kdybyste něčemu přece jen nerozuměli, klidně cvičení vynechte a doplníme potom spolu ve škole.

2.třída

Druháčci u sebe většinou nemají učebnice, mohou ale trénovat čtení. Vezměte si doma knížku nebo časopis a každý den alespoň 20 minut čtěte. Zkuste si pak v přečteném textu vyhledat dlouhé samohlásky (Á, É, Í, Ó, Ú).

V matematice požádejte rodiče, ať vám dávají příklady v oboru do 100.

Pokud máte možnost využívat stránky skolakov.eu bude to skvělé. Ze školy již máte práci na nich natrénovanou a víte, jaká cvičení dělat.

 

Moc vás s paní učitelkou Monikou zdravíme, těšíme se na vás a přejeme vám i vašim rodinám hlavně pevné zdraví!