slider 3 1200x450
slider 3 1200x450
zspas
slider_5-1200x450
Shadow

Plavba výletní lodí Fidelio

Ke konci roku patří neodmyslitelně různé výlety, výjezdy za město či procházky. Děti a učitelé vždy v tomto duchu zakončí školní rok příjemnými chvilkami. Po úspěšné návštěvě ZOO v Chlebech a jízdě vláčkem do obce Vysoká nás čekala poslední akce a to plavba výletní lodí. Tato loď má kapacitu pro 22 cestujících a je dlouhá 17 metrů. Proto se žáci naší školy museli rozdělit do dvou skupin, aby si tuto loď užili v plném jejím komfortu. Cestu do mělnického přístaviště si každý zvolil podle svého uvážení s přihlédnutím k věku dětí, zdravotnímu stavu či omezeným pohybovým schopnostem. Proto někteří pedagogové a asistenti uvítali možnost, aby dovezli do přístaviště Mělník děti jejich rodiče. Po připlutí výletní lodi jsme všichni společně nalodili a plavidlo nesoucí název Fidelio se vydalo Vraňansko-hořínským plavebním kanálem směrem k historickému zdymadlu. Děti seděly na židličkách či lavicích jako přibité a pozorovaly s nadšením okolní krajinu. K zahlédnutí byla po pravé straně bývalá Hořínská hájenka a různá odpočinková místa, kde si mohou cyklisté či turisté posedět při krásném výhledu na Vltavu. Nejvíce děti zaujal Hořínský park, odkud se chvílemi ozýval zvuk tetřeva hlušce. Děti zvuk popsaly, jako když prý o sebe ťuknou dvě dřevěné hůlky. Po levé straně jsme pak mohli zahlédnout Klub veslařů mělnických, který byl založen roku 1881 či Vrázovu vyhlídku. Během plavby přišel čas i na dobré svačinky, které dětem připravily jejich maminky. Po chvíli jsme všichni zdárně dorazili až k historickému zdymadlu, kde se loď otočila a vydala se zpět k přístavišti. Všem se nám zdálo, že plavba zpět ubíhá tak nějak rychleji, ale pro děti byla opět zajímavá a poutavá, jelikož se díky zpáteční cestě dětem vyměnily strany. Mohly tudíž pozorovat i to, co dříve nezaznamenaly. Po doplutí do přístavu si každý učitel přepočítal své děti a ve skupinkách jsme se vydali zpět do školy.