slider 3 1200x450
slider 3 1200x450
zspas
slider_5-1200x450
Shadow
Od 1. 9. 2022 přijmeme asistenta pedagoga na 20 hodin týdně (0,5 úvazku).. Požadované vzdělání - maturitní zkouška podmínkou

Zápis do 1. tříd ve školním roce 2022/2023

 

ZÁKLADNÍ ŠKOLA SE SPECIÁLNÍMI TŘÍDAMI MĚLNÍK,

příspěvková organizace
JAROSLAVA SEIFERTA 179 PSČ 276 01 MĚLNÍK

Pozvánka k zápisu do 1. třídy – 2022/2023

Zápis do 1.třídy ve školním roce 2022/2023 se uskuteční v naší škole ve dnech 5. a 6. dubna 2022 od 14 do 17 hodin.
Děti ze spádové oblasti obdrží písemnou pozvánku na adresu trvalého bydliště.
Zapisovat děti do prvního ročníku ve školním roce 2022/2023 budeme celý duben.
Případné dotazy vám rádi zodpovíme na tel. č. 315 622 203/ 202.

 

Těšíme se na Vás.

V Mělníku dne 17. 3. 2022

 

MgA. Mgr. Kateřina Laloušková
ředitelka školy


Vyhlášení zápisu do 1.tříd ve školním roce 2022/2023

Ředitelka Základní školy se speciálními třídami Mělník, příspěvková organizace, vyhlašuje na základě zákona 561/2004 Sb. v platném znění o předškolním, základním, středním a vyšším odborném a jiném vzdělávání, platném znění zápis do prvních tříd.

Zápis se bude konat 5. a 6. dubna 2022 v budově školy v ulici J. Seiferta 179/9, 276 01 Mělník.

 K zápisu přineste:

 • Občanský průkaz zákonného zástupce
 • Rodný list dítěte
 • Příslušné doklady, pokud budete žádat o odklad povinné školní docházky (doporučení PPP, doporučení pediatra nebo klinického psychologa k odkladu PŠD)
 • Cizinci si přinesou povolení k pobytu v ČR

Seznam přijatých žáků bude zveřejněn dne 6. 5. 2022  na vstupních dveří do budovy školy

a na webových stránkách školy (www.zsp-melnik.cz).

 Těšíme se na Vás.

V Mělníku dne 17. 3. 2022

MgA. Mgr. Kateřina Laloušková
ředitelka školy


Kritéria přijímání žáků do ZŠ se speciálními třídami Mělník, příspěvková organizace – 2022/2023

 • Přednostně jsou přijímány děti s místem trvalého pobytu – spádová oblast školy
  (Azylové domy města Mělníka a trvalý pobyt na adrese Nám. Míru 1,
  276 01 Mělník)
 • ZŠ speciální nemá spádovou oblast. Žáci jsou přijímáni na základě písemného doporučení k zařazení od školského poradenského zařízení a dle kapacity tříd ZŠ speciální.
 • Počet žáků, kteří mohou být přijati ve školním roce 2021/2022:
  • 1. třída základní školy 10 žáků
  • Přípravný stupeň ZŠs 5 žáků
 • Zápis do 1. ročníku má pouze formální část, kde budou po zákonných zástupcích požadovány příslušné doklady – OP zákonného zástupce, Rodný list dítěte, Povolení k trvalému pobytu u cizinců
 • Neformální část zápisu není požadována – nebude konána.

V Mělníku dne 17. 3. 2022

MgA. Mgr. Kateřina Laloušková
ředitelka školy


Odklad povinné školní docházky – informace pro zákonné zástupce

V době zápisu do prvního ročníku může zákonný zástupce požádat o odklad povinné školní docházky o jeden školní rok.

Je nutné doložit příslušné doklady:

 • Doporučení odkladu povinné školní docházky od školského poradenského zařízení (PPP nebo SPC)
 • Doporučení odborného lékaře/pediatra nebo klinického psychologa

V Mělníku dne 17. 3. 2022

MgA. Mgr. Kateřina Laloušková
ředitelka školy