slider 3 1200x450
slider 3 1200x450
zspas
slider_5-1200x450
Shadow

Projektový týden Tři králové ve VII. B

Tří králové patří neodmyslitelně k prvnímu projektovému týdnu hned po zahájení nového roku. Na začátku jsme si všichni povídali o tom, kdo byli Tři králové, odkud a kam šli, co a komu nesli, jak se jmenovali. Pro děti jsme si připravili překvapení pod šátkem. Každé dítě mělo možnost rozeznat hmatem ukryté předměty. Děti objevily zlato, kadidlo, myrhu či hvězdy. A jak to bylo na Tři krále kdysi dávno, jsme si podívali v příběhu o Třech králích. Děti si vyrobily papírové koruny. Starší je označily písmeny K+M+B, mladším označení provedl pan učitel s paní asistentkou. Tyto koruny obohatily spontánní i řízenou hru dětí během celého projektového týdne. Společně jsme vymýšleli slova na K+M+B včetně rytmizace. Procvičili jsme počáteční hlásky ve jménech králů a vymýšleli, co ještě dalšího může začínat na hlásku K, M, B.

Zařadili jsme také pracovní list – mladší děti vykreslovaly Tři krále, starší děti vyhledávaly shodné hvězdy. Na koberci mladší děti vytvářely z víček od PET lahví dle vlastní fantazie hvězdy, starší pak obrázky, související s legendou Tří králů. Děti si také dále procvičily koordinaci ruky a oka při vypichování komety, stříhání, lepení a zdobení korun, skládaly hvězdy z různých stavebnic, počítaly kamínky. Všichni jsme si protáhli tělo při zdravotně-tělesné výchově, hráli jsme pohybovou hru „Na kometu“, děti si zkusily projít dráhu – cestu, po které třeba také museli jít Tři králové.

Prostřednictvím nabízených aktivit se nám podařilo přiblížit dětem tradici Tří králů, rozvíjet kulturně estetické cítění a prožívání, řečové schopnosti a dovednosti. Děti o projekt jevily zájem. Snažili jsme se nabízet činnosti, které byly převážně založeny na prožitkovém učení.