slider 3 1200x450
slider 3 1200x450
zspas
slider_5-1200x450
Shadow
Od 1. 9. 2022 přijmeme asistenta pedagoga na 20 hodin týdně (0,5 úvazku).. Požadované vzdělání - maturitní zkouška podmínkou

VOLBY DO ŠKOLSKÉ RADY

Vážení rodiče,
podle § 167 školského zákona 561/2004 Sb. se při základních, středních a vyšších odborných školách zřizuje školská rada.
Školská rada při naší škole má 3 členy – 1 člena jmenuje zřizovatel školy, 1 člena volí pedagogická rada (zástupce za pedagogy) a 1 člena volí zákonní zástupci žáků.
Funkční období členů školské rady je tři roky. Současné radě skončí funkční období v červenci 2021.
VOLBY PROBĚHNOU V TERMÍNU 3. – 4. 6. 2021.
HLASOVACÍ LÍSTEK VHOĎTE, PROSÍM, DO PŘIPRAVENÉ SCHRÁNKY VE VESTIBULU ŠKOLY. Hlasovací lístek vám bude doručen.

S pozdravem
MgA. Mgr. Kateřina Laloušková, ředitelka školy