slider 3 1200x450
slider 3 1200x450
zspas
slider_5-1200x450
Shadow
Od 1. 9. 2022 přijmeme asistenta pedagoga na 20 hodin týdně (0,5 úvazku).. Požadované vzdělání - maturitní zkouška podmínkou

Přehled změn v provozu školy od pondělí 17. 5. 2021

  • ruší se povinnost homogenních tříd a skupin – žáci se vrací k původnímu rozvrhu hodin
  • žáci se budou testovat antigenními testy 1 x týdně v pondělí (případně 1. den přítomnosti ve škole v daném týdnu) na začátku vyučování ve svých kmenových třídách; děti navštěvující ranní
  • družinu ihned po příchodu do družiny
  • v budově školy nadále platí povinnost nosit roušky
  • na školním hřišti a mimo areál školy při zachování rozestupů 2 metry a při venkovní výuce tělesné výchovy žáci roušky mít nemusí
  • školní družina funguje bez omezení včetně ranní družiny, ruší se povinnost homogenních oddělení a skupin
    • ranní družina 7 :00– 7:40 hod
    • odpolední družina 11:40 – 15:30 hod

V Mělníku dne 13. 5. 2021

MgA. Mgr. Kateřina Laloušková
ředitelka školy