slider 3 1200x450
slider 3 1200x450
zspas
slider_5-1200x450
Shadow
Od 1. 9. 2022 přijmeme asistenta pedagoga na 20 hodin týdně (0,5 úvazku).. Požadované vzdělání - maturitní zkouška podmínkou

Informace k provozu školy od 12. 4. 2021

Vážení rodiče,

od 12. 4. bude opět obnovena výuka v naší škole a to ve všech třídách. Vzhledem k tomu, že stále platí zachování homogenity třídních kolektivů, bude výuka upravena. Ze stejného důvodu nebude možné provozovat školní družinu.

Žáci všech tříd naší školy se budou vzdělávat každý týden prezenčně (osobní přítomnost ve škole).

Žáci i zaměstnanci školy se budou od 12. 4. 2021 testovat 2x týdně antigenními testy LEPU na příítomnost viru SARS-CoV-2, které budou na konci tohoto týdne (8. 4. 2021) dodány do školy.

U žáků ZŠ speciální, kde je nutné testování provést druhou osobou (zákonný zástupce), bude toto umožněno v souladu s doporučení MZDR a MŠMT ČR. Testování ve škole bude probíhat vždy v pondělí a ve čtvrtek. V případě žákovy nepřítomnosti první den návratu do školy.

Bez provedeného testu s negativním výsledkem není možné žáka vzdělávat prezenční formou, není možná jeho osobní přítomnost ve škole. V případě „neotestování“ z jakéhokoliv důvodu je žák vzděláván v domácím prostředí, škola mu poskytne podporu stejně jako v případě onemocnění. Není povinna zajišťovat distanční vzdělávání. Žák je z vyučování omluven.

Výjimku ze školního testování mají žáci, kteří:

  • a) doloží negativní výsledek PCR testu nebo antigenního testu provedeného na odběrovém místě v posledních 48 hodinách
  • b) předloží potvrzení od lékaře nebo odběrové laboratoře, že prodělali onemocnění COVID-19 v posledních 90 dnech

Neposílejte dítě do školy, pokud vykazuje některý z těchto příznaků onemocnění: zvýšená teplota, suchý kašel, dušnost, zažívací obtíže, ztráta chuti a čichu, bolest krku, bolest svalů a kloubů, rýma, bolest hlavy.

V případě jakýchkoliv dotazů volejte na tel. č. 315 622 203/202 v dopoledních hodinách.

Přeji klidné dny a těšíme se na viděnou ve škole.

MgA. Mgr. Kateřina Laloušková, ředitelka školy

Sledujte, prosím, naše webové stránky. Ještě budou uveřejněny informace k úpravě výuky.

V příloze jsou k dispozici veškerá mimořádná opatření a též informace k testování.