slider 3 1200x450
slider 3 1200x450
zspas
slider_5-1200x450

6.4.2021 – I.A Mgr. Petra Zůzová Viková

Ahoj děti!
Posíláme Vám s paní učitelkou Monikou povelikonoční pozdravy ze školy. Vypadá to, že bychom se již příští týden mohli potkat všichni dohromady, hurááááá!
Co máte za úkol tento týden (6.-9.4.):
Prvňáčci
Slabikář: pokračujte ve čtení na stránkách 33 až 35. Trénujte pečlivě žluté sloupečky na str. 34, ve škole si je budeme číst na známky! Na straně 35 vás čeká psaní jmen na určitá písmena – zkuste jich vymyslet co nejvíce a nezapomeňte, že vlastní jména vždy začínají velkým písmenem.
Psaní: s psaním v písance vyčkejte až do školy, budeme společně začínat nové písmeno g, G. Pokračujte v psaní diktátů s rodiči, zkuste už všichni psát psace. Mám pro vás ve škole připravené pracovní listy na psaní, rodiče si je mohou vyzvednout jako vždy v kanceláři školy.
Matematika: ani v matematice nepokračujte v učebnici dál, čeká nás totiž úplná novinka (desítky a jednotky), kterou bych s vámi raději probrala až příští týden. Tento týden tedy jen opakujte počítání v oboru do deseti (pracovní listy jsou pro vás připravené v kanceláři školy).
Druháčci
Český jazyk: tento týden vypracujte na stránce 66 cvičení 2 a 3, na stránce 72 cvičení 1 a na stránce 73 cvičení 1. Nezapomínejte každý den aspoň malou chvíli číst.
Písanka: pište prosím do strany 18.
Matematika: doplňte stránky 72, 73 a na stránce 77 cvičení 1,2,3,4,5.
Pokud máte možnost, trénujte na stránkách skolakov.eu

Přejeme Vám všem hlavně pevné zdraví a brzy se těšíme na viděnou!