Slider


Vážení rodiče,

Z důvodu usnesení Vlády ČR ze dne 12. 10. 2020 o přijetí krizového opatření se dle bodu 4 převádí se výuka na základních školách na distanční formu výuky a to do 23. 10. 2020, od 26. 10. do 30. 10 2020 navazují prodloužené podzimní prázdniny. Žáci by se do škol měli vrátit 2. 11. 2020, pokud nebude stanoveno jinak.

Distanční forma výuky je POVINNÁ. Žáci dostanou od svých vyučujících zadané úkoly, které jsou povinni během distanční výuky zpracovat.

  • Distanční forma výuka je určena pro třídy:

I.A a IV.A

Zakazuje se osobní přítomnost žáků na základním vzdělávání v základní škole.

————————————————————————————————-

Toto omezení se NEVZTAHUJE na školy a třídy dle §16 odst. 9 školského zákona. Tito žáci mohou být osobně přítomni na výuce ve škole.

Žáci ze tříd dle § 16 odst. 9. školského zákona se vzdělávají běžným způsobem (přítomnost ve škole) do 23. 10. 2020. V těchto dnech jsou zákonní zástupci povinni nepřítomnost dítěte ve škole do 3 dnů omluvit. Od 26. 10. do 30. 10. 2020 následují prodloužené podzimní prázdniny.

  • Výuky se mohou účastnit žáci těchto tříd:

II.A, III.A

I.B, II.B, III. B, IV.B, V.B, VI.B  + přípravný stupeň ZŠs

  • rozvrh hodin těchto tříd je upraven do 11, 40 pro všechny žáky

 

  • Školní družina

Provoz školní družiny není možné bezpečně zajistit (zhoršení epidemiologické situace, organizačně provozní důvody) – školní družina není v provozu.

 

Pro žáky ze tříd dle § 16 odst. 9 školského zákona je i nadále v provozu školní jídelna a funguje doprava Maltézskou pomocí

Dne 16. 10. 2020                                                              MgA. Mgr. Kateřina Laloušková (ŘŠ)

usnesení Vlády ČR ze dne 12. 10. 2020