slider 3 1200x450
slider 3 1200x450
zspas
slider_5-1200x450
Shadow

Školní rok 2020/2021

Vážení rodiče,
Nadcházející školní rok bude ovlivněn preventivními opatřeními v souvislosti s onemocněním COVID – 19. Opatření pro školy jsou uvedena v manuálu vydaném MŠMT ČR, který je též uveřejněn na našich webových stránkách.

 • Školní rok 2020/2021 bude zahájen v úterý 1. 9. 2020 – 8.00 – 8. 45.
 • Rodiče žáků 1. ročníku mohou děti doprovodit do třídy v případě, že nejeví známky infekčního onemocnění a nepřišli do kontaktu s osobou pozitivní na COVID – 19.
 • Rodiče ostatních žáků budou 1. 9. 2020 vstupovat do budovy školy pouze v případě nutné komunikace s třídním učitelem popř. vedením školy.
 • Ve škole budou zavedena preventivní hygienická opatření. Žáci si budou mýt ruce po příchodu do školy a také častěji během dne. Dezinfekce je k dispozici u vchodu do budovy školy a také u třídních učitelů ve třídách. Dezinfekční mýdla jsou na hygienických zařízeních a také v jednotlivých třídách.
 • Úklid ve škole (zejména na toaletách), v jednotlivých třídách bude prováděn častěji během dne. Třídy, kde se žáci střídají budou pravidelně uklízeny a dezinfikovány.
 • Při příznacích infekčního onemocnění (zvýšená teplota, kašel, rýma, bolest v krku, bolesti hlavy, průjem apod.)bude žák neprodleně izolován v oddělené místnosti a rodiče (zákonný zástupce) bude okamžitě vyzván k jeho vyzvednutí. Žádáme rodiče, aby žáky s příznaky onemocnění do školy neposílali.
 • Přístup do budovy školy bude rodičům i dalším osobám omezen. Rodiče mohou vstupovat pouze k proskleným dveřím („lítačkám“). Pedagogické pracovníky školy kontaktujte, prosím, v jejich konzultačních hodinách, nejlépe po telefonické domluvě. Upřednostňujte, prosím, komunikaci po telefonu.
 • Na počátku školního roku bude opakována a upevňována látka z období distanční výuky a bude navazováno postupně na aktuální znalosti.
 • Dojde k omezení mimoškolních akcí – zejména těch, kde dochází k setkávání žáků z různých škol. V případě příznivé epidemické situace budou i nadále podporovány akce jednotlivých tříd (návštěva RMM, knihovny, besedy apod.).
 • Plavecký výcvik se uskuteční.
 • V případě, že vlivem zhoršené epidemické situace (tzv. „semaforů) či v případě uzavření školy a přechodu na výuku DISTANČNÍ, bude vzdělávání žáků POVINNÉ.

Přeji všem klidný začátek nového školního roku.
MgA. Mgr. K. Laloušková (ŘŠ)