Slider

INFORMACE – Zápis do 1. tříd

ZÁKLADNÍ ŠKOLA SE SPECIÁLNÍMI TŘÍDAMI MĚLNÍK, příspěvková organizace


JAROSLAVA SEIFERTA 179 PSČ 276 01 MĚLNÍK
Telefon : 315 622 203 – 2
ICO: 470 11 297
e- mail reditel@zsp-melnik.cz
e-mail zs-prakticka.melnik@tiscali.cz
www.zsp-melnik.cz

Zápis do 1. tříd ve školním roce 2020/2021
Vážení rodiče,
zápis do prvních tříd ve školním roce 2020/2021 bude v naší škole realizován tímto způsobem:

  • Termín zápisu: 14. – 24. dubna 2020 každý všední den
    od 9 do 12 hodin v budově školy (optimálně po předchozí telefonické domluvě na telefonní čísle 315 622 203 – 202 ).
  • Tento způsob zápisu se týká zápisu do 1. třídy běžné ZŠ, ZŠ speciální a Přípravného stupně ZŠ speciální.
  • Zápis bude probíhat za zvýšených hygienických opatření (povinná rouška) pouze za účasti jednoho pracovníka školy a jednoho zákonného zástupce žáka bez přítomnosti dítěte.

!!! Pokud je to možné zavolejte dopředu do kanceláře školy na rezervaci vašeho termínu zápisu – tel. č. 315 622 203 (202)

  • DOKLADY k zápisu a odkladu povinné školní docházky:
    • K zápisu si přineste: doklad totožnosti, rodný list dítěte (nebo jeho kopii), povolení k pobytu v ČR u cizinců.
    • K žádosti o odklad je nutné doložit Doporučení odkladu školského poradenského zařízení a doporučení k odkladu od dětského lékaře či jiného odborného lékaře.
    • Žádost zákonných zástupců o přijetí k základnímu vzdělávání,
      Žádost o přijetí do Přípravného stupně ZŠs a Žádost o odklad povinné školní docházky budou k dispozici ve škole.

    Případné dotazy vám rádi zodpovíme každý pracovní den
    od 9 do 11, 30 na telefonu 315 622 203 (202). Je možné také využít email
    zs-prakticka.melnik@tiscali.cz.
    Sledujte, prosím, naše webové stránky www.zsp-melnik.cz,
    kde budou zveřejňovány možné aktualizace informací.

    Děkuji všem rodičům za pochopení a vstřícnost

     

    Dne 27. 3. 2020 MgA.Mgr. Kateřina Laloušková
    ředitelka školy

KRITÉRIA ZÁPISU DO 1.ROČNÍKU

ODKLAD ŠKOLNÍ DOCHÁZKY