slider 3 1200x450
slider 3 1200x450
zspas
slider_5-1200x450
Shadow
Od 1. 9. 2022 přijmeme asistenta pedagoga na 20 hodin týdně (0,5 úvazku).. Požadované vzdělání - maturitní zkouška podmínkou

Pozvánka k zápisu do 1. třídy – 2020/2021

Ředitelka Základní školy se speciálními třídami Mělník, příspěvková organizace, vyhlašuje na základě zákona 561/2004 Sb. v platném znění o předškolním, základním, středním a vyšším odborném a jiném vzdělávání, platném znění zápis do prvních tříd.

Zápis se bude konat dne 8. 4. 2020 od 13 do 17 hodin v budově školy v ulici
J. Seiferta 179/9, 276 01 Mělník.

K zápisu přineste:

  • Občanský průkaz zákonného zástupce
  • Rodný list dítěte
  • Příslušné doklady, pokud budete žádat o odklad povinné školní docházky (doporučení PPP, doporučení pediatra k odkladu PŠD)
  • Cizinci si přinesou povolení k pobytu v ČR

Pokud se Vám čas zápisu nehodí, je možné si domluvit náhradní termín v sekretariátu školy na tel. čísle 315 622 203.
Seznam přijatých žáků bude zveřejněn dne 15. 5. 2020 na vstupních dveří do budovy školy
a na webových stránkách školy (www.zsp-melnik.cz).
Těšíme se na Vás.

V Mělníku dne 28. 2. 2020

 

MgA. Mgr. Kateřina Laloušková

ředitelka školy

Kontaktní údaje:
Tel: 315 622 203
e – mail: zs-prakticka.melnik@tiscali.cz
www.zsp-melnik.cz

Kritéria zápisu do 1. ročníku