slider 3 1200x450
slider 3 1200x450
zspas
slider_5-1200x450
Shadow

Masopustní čas v přípravném stupni

V přípravném stupni usilujeme o dodržování významných svátků a tradic, které se pak snažíme pomocí her a úkolů představit dětem. Masopustní slavnostní období probíhalo v naší třídě po celý týden. První den se děti seznámily s tradicemi tohoto svátku prostřednictvím piktogramů a velkých barevných obrázků, na kterých byly zobrazeny masopustní masky, hudební nástroje či pochutiny, které se v tyto dny pojídají. Druhý den se děti obeznámily s modelovací hmotou, pomocí které si mohly vyzkoušet vytvarovat koláček či jitrni ci. Tře tí den byl ve znamení tvoření a pohybu. Ráno si děti vybarvily masku veselými barvami. Po svačince pak tancovaly ve veselých maskách na tradiční masopustní písně. Čtvrtý den si děti zahrály pohádku O pejskovi a kočičce. Ve zvířecích maskách vařily různé pochoutky z přírodních materiálů a tvarovaly geometrické tvary z kinetického písku. Poslední páteční den se nesl v duchu omalovánek, kdy si děti mohly vybarvit jitrnici či děj masopustního průvodu na omalovánce. Nakonec jsme si všichni pochutnali na výborném Brumíkovi, který byl sponzorským darem od hodného tatínka. Chtěl bych moc poděkovat Bc. Šárce Škrabalové z MŠ Pod Vrchem za zapůjčení zvířecích masek.