slider 3 1200x450
slider 3 1200x450
zspas
slider_5-1200x450
Shadow

Pozdravy

Pozdrav jako první symbol komunikace byl výstižný název pro projektový den ke Světovému dni pozdravů, který proběhl v pondělí 20.11. ve třídě III. B.

Pozdravem dokážeme oslovit a příjemně navnadit k další komunikaci. A jelikož je nám svět otevřený, kromě pozdravů v českém jazyce jsme se naučili pozdravit například i v anglickém či německém jazyce. Na mapě jsme si ukázali sousední státy Česka a určovali úřední jazyky v konkrétních zemích. K poznání vybraných jazyků nám pomohly slovníky cizích slov a překlady se tak staly zajímavostí i zábavou.