slider 3 1200x450
slider 3 1200x450
zspas
slider_5-1200x450
Shadow
Od 1. 9. 2022 přijmeme asistenta pedagoga na 20 hodin týdně (0,5 úvazku).. Požadované vzdělání - maturitní zkouška podmínkou

Chřipka z těla ven

Říjen byl v přípravném stupni měsícem plným vitamínů v podobě ovoce a zeleniny. I tak by se dal shrnout projekt, který nesl název „Chřipka z těla ven“. Nejen, že je naše škola zapojena do projektu Ovoce do škol, ale důležité je děti seznámit i s některými druhy zeleniny, která je pro ně taktéž důležitá, a to jak z hlediska vitamínů, tak i v rámci podvědomí o tom, že se mohu děti se zeleninou setkat ve svém životě. Děti se v tomto projektu obeznámily se základními druhy ovoce a zeleniny. První den děti zkoumaly ovoce a zeleninu prostřednictvím smyslu hmat. Zjišťovaly, jaký má ovoce a zelenina tvar. Další dny se pak přidal smysl zrak, jenž děti pozorovaly barvu a někte ré ; zvláštnosti a odlišnosti. Ostatní dny pak přišel na řadu smysl chuť, který se dětem líbil asi nejvíce. Všechno z talířků zmizelo a děti si na ovoci a zelenině moc pochutnaly. „Nás nemoc jen tak neskolí“, řekli jsme si všichni ke konci tohoto projektu.

[cws_gpp_images_by_albumid theme=grid id=“6477345707376118465″]