slider 3 1200x450
slider 3 1200x450
zspas
slider_5-1200x450
Shadow
Od 1. 9. 2022 přijmeme asistenta pedagoga na 20 hodin týdně (0,5 úvazku).. Požadované vzdělání - maturitní zkouška podmínkou

Pozvánka k zápisu do 1. třídy

ZÁKLADNÍ ŠKOLA SE SPECIÁLNÍMI TŘÍDAMI MĚLNÍK,

příspěvková organizace

JAROSLAVA SEIFERTA 179, PSČ 276 01 MĚLNÍK

Pozvánka k zápisu do 1. třídy
Ředitelka Základní školy se speciálními třídami Mělník, příspěvková organizace, vyhlašuje na základě zákona 561/2004 Sb. v platném znění o  předškolním, základním, středním a vyšším odborném a jiném vzdělávání, platném znění

zápis do prvních tříd.
Zápis se bude konat dne 12. 4. 2017 od 13 do 17 hodin v budově školy v ulici J. Seiferta 179/9, 276 01 Mělník.

K zápisu přineste:

  • Občanský průkaz zákonného zástupce
  • Rodný list dítěte
  • Příslušné doklady, pokud budete žádat o odklad povinné školní docházky (doporučení PPP)
  • Cizinci si přinesou povolení k pobytu v ČR

K zápisu se dostavte s budoucím prvňáčkem.

Těšíme se na Vás.

V Mělníku dne 14. 3. 2017 MgA. Mgr. Kateřina Laloušková
Kontaktní údaje: ředitelka školy
Tel:315 622 203 e – mail: zs-prakticka.melnik@tiscali.cz WEB: www.zsp-melnik.cz
INFORMACE
KRITÉRIA ZÁPISU DO 1.ROČ ODKLAD ŠKOLNÍ DOCHÁZKY