Slider

Vím, kdo mě hlídá

Děti ze speciálních tříd, přípravné třídy a třídy prvního stupně ZŠ dnes navštívily služebnu městské policie. Dozvěděly se, jak městská policie pracuje, co ke své práci potřebuje, ale také, že je důležité dbát na své bezpečí a umět správně přivolat pomoc. Nakonec si všichni prohlédli, jak funguje kamerový systém ve městě.