slider 3 1200x450
slider 3 1200x450
zspas
slider_5-1200x450
Shadow
Od 1. 9. 2022 přijmeme asistenta pedagoga na 20 hodin týdně (0,5 úvazku).. Požadované vzdělání - maturitní zkouška podmínkou

Poděkování za realizaci přestavby ZŠ praktické a ZŠ speciální Mělník, p.o.

Během hlavních prázdnin byla v naší škole realizována přestavba budovy v ulici J. Seiferta 179. Důvodem bylo sloučení našich dvou pracovišť do jednoho.

p1030164ZŠ speciální do 30. 6. 2016 sídlila v Cukrovarské ulici. Aby bylo možné naše žáky s těžkým zdravotním postižením vzdělávat ve školní budově ve městě, byly nutné stavební úpravy. Byla zřízena výdejna jídla s jídelnou, realizovány úpravy sociálního zařízení, vybudováno bezbariérové WC a hlavně byla zahájena a realizována první etapa zajištění bezbariérovosti školy. Byly provedeny veškeré přípravné práce pro osazení výtahu, zajištěny úpravy venkovních prostor (nájezdové rampy), nájezd z ulice J. Seiferta, plošina pro přepravu imobilních žáků a osazeny nové vstupní dveře, které vyhovují bezbariérovému vstupu. Instalace výtahup1030166 bude provedena na jaře 2017. Zatím jsme chod školy upravili tak, aby se naši imobilní žáci pohybovali po přístupném přízemí budovy. Dále byly provedeny výmalby vnitřních prostor a výměny podlahových krytin na chodbách školy a celá řada menších oprav.

Učebny byly vymalovány a v některých byla položena nová linolea.p1030171

Naše poděkování za realizace nákladného projektu patří zřizovateli školy, kterým je Město Mělník. Také chceme poděkovat stavební firmě LIMPA, s.r.o, z Roudnice nad Labem za výborně odvedenou práci a velkou vstřícnost k našim požadavkům. V neposlední řadě za koordinaci přestavby oddělení Správy majetku a investic MěÚ Mělník a všem dotčeným institucím a odborníkům za velkou ochotu a vstřícnost.

p1030169Bylo to náročné období, které jsme, myslím, zvládli dobře. Našim žákům se ve škole líbí, jsou spokojeni. Poloha školy zlepšila možnosti našich postižených žáků – je možné se pohybovat po městě, navštívit kulturní akce apod.

Všichni pedagogové i správní zaměstnanci si zaslouží také velké poděkování za přípravu školy na nový školní rok, která byla vzhledem k dokončování stavby velice náročná. Doufáme, že jsme v tomto školním roce zahájili novou a příjemnou etapu života školy ve vyhovujících a důstojných podmínkách pro všechny žáky. Rádi bychom se stali moderní školou, která nabízí vzdělávání všem žákům bez ohledu na jejich omezení

Děkujeme.
ředitelka školy MgA.Mgr. K. Laloušková
a kolektiv zaměstnanců školy