slider 3 1200x450
slider 3 1200x450
zspas
slider_5-1200x450
Shadow

INFORMACE PRO RODIČE

Vážení rodiče,

od září 2016, tj. od školního roku 2016/2017 čekají naší školu změny. Všichni žáci z budovy v Cukrovarské ulici se přesunou do hlavní budovy v ulici J. Seiferta 179/9 v Mělníku.
Stavebně bude řešena otázka bezbariérovosti, bude zřízena výdejna jídla, školní družina a třídy ZŠ speciální budou upraveny pro potřeby těchto žáků. Tyto úpravy budou zajištěny zřizovatelem školy – tedy městem Mělník.
Vzdělávání všech našich dětí a žáků nebude nijak dotčeno. Žáci se budou nadále vzdělávat v příslušných vzdělávacích programech – základní školy a základní školy speciální. Dovoz žáků Maltézskou pomocí bude pokračovat beze změn.
O dalším průběhu optimalizace našich budov – přestavba budovy v ulici J. Seiferta, stěhování apod. budete průběžně informováni prostřednictvím našich webových stránek.

S pozdravem

MgA.Mgr. Kateřina Laloušková
ředitelka školy