slider 3 1200x450
slider 3 1200x450
zspas
slider_5-1200x450
Shadow
Od 1. 9. 2022 přijmeme asistenta pedagoga na 20 hodin týdně (0,5 úvazku).. Požadované vzdělání - maturitní zkouška podmínkou

Vážení rodiče,

prázdniny končí a ve čtvrtek 1.9. nás čeká zahájení nového školního roku 2016/2017. Budova školy bude otevřena v 7:45 hod a žáci budou končit v 8:45 hod. Nabízíme Vám s předstihem některé informace.

Informace o školní družině

Činnost školní družiny je určena k pravidelné denní docházce přednostně pro žáky přípravného stupně ZŠ speciální, přípravné třídy ZŠ, I. stupně a žáky s těžkým zdravotním postižením I. a II. stupně. V případě velkého zájmu o ŠD mají přednost dojíždějící žáci a žáci zaměstnaných rodičů. Každé dítě je posuzováno individuálně zejména s přihlédnutím k jeho zdravotnímu stavu.
Provozní doba družiny:

  • ranní            7:00-7:45hod
  • odpolední   11:40-15:30hod

Výše poplatku je stanovena na 80Kč měsíčně. Tato částka platí i pro každé dítě v případě docházky sourozenců do ŠD.

Poplatek za družinu je vybírán v těchto termínech:

  • do 15.9. za měsíce září – říjen 160Kč
  • do 15.11. za měsíce listopad, prosinec, leden 240Kč
  • do 15.2 za měsíce únor březen, duben 240Kč
  • do 15.5. za měsíce květen, červen 160Kč

Dále vybíráme 40 Kč na rok k zajištění pitného režimu.

Zákonní zástupci žáka přihlášeného k pravidelné docházce do ŠD vyplní zápisní lístek, ve kterém také uvedou rozsah docházky žáka a způsob odchodů žáka z družiny.
Informace o stravování Obědy zajišťuje jídelna v MŠ Zvoneček, Dukelská 2598, Mělník

  • vedoucí jídelny: Alena Vítková
  • telefon: 732 976 286

Zákonný zástupce vyplní přihlášku ke stravování a odevzdá v kanceláři školní jídelny MŠ Dukelská.

Přihlašování a odhlašování jídla si zajišťují rodiče sami.