slider 3 1200x450
slider 3 1200x450
zspas
slider_5-1200x450
Shadow

Rozhodnutí o přijetí k základnímu vzdělávání

stáhnout do PC – Rozhodnutí o přijetí k základnímu vzdělávání

ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAKTICKÁ A ZÁKLADNÍ ŠKOLA SPECIÁLNÍ MĚLNÍK, příspěvková organizace

JAROSLAVA SEIFERTA 179 PSČ 276 01 MĚLNÍK

Telefon : 315 622 202 – 3

ICO: 470 11 297

e- mail reditel@zsp-melnik.cz

e-mail zs-prakticka.melnik@tiscali.cz

www.zsp-melnik.cz

Rozhodnutí o přijetí k základnímu vzdělávání

ČJ.: ZŠ – 38b/2016

Základní škola praktická a Základní škola speciální Mělník, příspěvková orgnizace jako příslušný správní orgán rozhodla v souladu s ust. § 36 a ust. § 165 odst. 2 v přímé souvislosti s ust. § 183 odst. 2 zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v řízení o žádosti přijetí k základnímu vzdělávání od následujícího školního roku takto:

Na základě posouzení a vyhodnocení žádostí o přijetí ke školnímu vzdělávání bylo rozhodnuto o přijetí k základnímu vzdělávání v Základní škole praktické a Základní škole speciální Mělník, příspěvková organizace 1 uchazeč s tímto registračním číslem:

Registrační číslo Rozhodnuto

2 přijat

Toto oznámení bylo vyvěšeno dne 10. 3. 2016 na veřejně přístupném místě v budově školy. Dále bylo také zveřejněno dne 10. 3. 2016 na webových stránkách školy

www.zsp-melnik.cz. Tímto dnem začíná běžet lhůta na odvolání. Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Středočeského kraje a to podáním učiněným u ředitelky školy, která toto rozhodnutí vydala.

MgA. Mgr. Kateřina Laloušková

ředitelka školy