slider 3 1200x450
slider 3 1200x450
zspas
slider_5-1200x450
Shadow

Co je přípravný stupeň základní školy speciální

Výtvarné činnosti – podzimní motiv ježka

Výtvarné činnosti – podzimní motiv ježka

Přípravný stupeň základní školy speciální funguje na Mělníku v Cukrovarské ulici již od ledna 2015. Málokdo však tuší, které děti přípravný stupeň vzdělává, a co během dne tyto děti prožívají. Přípravný stupeň základní školy speciální umožňuje  přípravu na vzdělávání dětem se středně těžkým, těžkým stupněm mentálního postižení, postižením s více vadami a autismem. Příprava na vzdělávání v přípravném stupni respektuje vývojové zvláštnosti těchto dětí v době před nástupem k povinnému vzdělávání. Důležité je hlavně individualizované učení, tj. ke každému dítěti přistupovat individuálně.

Výtvarné činnosti – podzimní motiv ježka

Výtvarné činnosti – podzimní motiv ježka

Běžný den na přípravném stupni začíná pozvolným příchodem dětí. Každé dítě má svoji skříňku, která je označena oblíbeným barevným obrázkem. Do těchto označených skříněk si ukládají děti své oblečení za pomocí rodičů nebo pedagoga či asistentky. Po příchodu do třídy začíná pro každého den individuálně. Někdo jde odpočívat na rehabilitační žíněnku a pozoruje, co se kolem něho děje nebo poslouchá hudbu. Ten, kdo se dobře probudil a má hodně energie, ihned zasedá ke stolu, bere do ruky pastelky a začne kreslit obrázek.

Navlékání korálků – Irenky a barevní hadi na vycházce

Navlékání korálků – Irenky a barevní hadi na vycházce

Převažuje ale nejvíce oblíbená činnost, a to hra s oblíbenou hračkou. Mezi ty nejoblíbenější patří Lego – Zoologická zahrada, mašinky, anebo dětská pokladnička. Vyhledávané dětmi je také puzzle s různými pohádkovými motivy.

Jak už jsem se zmínil dříve, tak přípravný stupeň není jen o hraní, ale také o učení. Každé dítko má vlastní sešit se svým obrázkem na deskách, do kterého pracuje během školního roku. Školní sešit je rozdělen na jednotlivá roční období. Děti do sešitu kreslí, lepí si do něj své vlastní výtvory, anebo doplňují pedagogem předkreslené úkoly. Podstatné je zajištění dostatečných podnětů k aktivnímu rozvoji a učení dětí. Tomu napomáhají speciálně pedagogické pomůcky, díky kterým se děti učí třídit materiál, dále určují velikosti, barvy, geometrické tvary, polohu předmětů, navlékají korálky apod.

Vybarvování obrázků s probíranému tématu

Vybarvování obrázků s probíranému tématu

Významná je návaznost na rodinnou výchovu a tradice, které si dítě z domova přináší. Proto je velmi důležitá komunikace s rodiči a maximální podpora individuálních rozvojových možností dětí. Na přípravném stupni proto usilujeme o respektování individuální zvláštností dětí a zachování jejich tradic.

Běžný den má určitý svůj nepsaný režim, kdy se střídá výuka, odpočinek, pohybová výchova, hry a další činnosti dle potřeb jednotlivých dětí. Některé činnosti probíhají ve skupině a některé jako individuální výuka. Režim dne se ovšem musí přizpůsobit potřebám dětí, a proto není přesně stanoven, ale utváří se během dne. Pedagogové se snaží činnostmi během dne, usnadnit dětem jejich další životní vzdělávací cestu.

Navlékání modrých tvarů – poznávání barvy

Navlékání modrých tvarů – poznávání barvy

Vzdělávání neprobíhá celý den jen ve třídě. Děti chodí do sousedních tříd na různé terapie jako je canisterapie nebo muzikoterapie. Když přeje počasí, tak si děti hrají na školní zahrádce. Oblíbená je také tělocvična, kde se děti mohou bezpečně proběhnout a vydovádět se.  Na výchovně  vzdělávací činnosti dohlíží po celý den speciální pedagog a asistent pedagoga.