Slider

Pomůžu, protože můžu!

Zveme Vás na I. ročník

Hostínského charitativního běhu!
Pomůžu, protože můžu!hostin beh

KDE areál parku Hostín
KDY 6.června od 14 hodin
PROČ pro podporu žáků ZŠ Speciální, Mělník

(realizace terapeutických metod jako canisterapie, hipoterapie, muzikoterapie, či pro zakoupení speciálních rehabilitačních a didaktických pomůcek pro žáky s těžkým mentálním nebo mnohočetným postižením.)

www.hostin.cz          www.zsp-melnik.cz