slider 3 1200x450
slider 3 1200x450
zspas
slider_5-1200x450
Shadow
Od 1. 9. 2022 přijmeme asistenta pedagoga na 20 hodin týdně (0,5 úvazku).. Požadované vzdělání - maturitní zkouška podmínkou

Beseda

Dne 16. 10. 2014 se v naší škole uskutečnila beseda „Práce probační a mediační služby Mělníka“ s panem Mgr. J. Novotným z Probační a mediační služby ČR, která byla pro žáky II. stupně velmi přínosná. Konala se v rámci preventivního programu. Cílem bylo seznámit děti s trestně právní problematikou a rizikovým chováním. Tento den byl také ve znamení dalšího setkání s lektorkami „Semiramis“ (občanské sdružení) v rámci dlouhodobého projektu, jehož cílem je práce s třídním kolektivem. Projekt je určen pro třídu XIII.A.