P1020862

Den vody

22.3. jsme zaměřili projektový den na Den vody. Tentokrát jsme část dne využili k návštěvě programu pořádaného městem Mělník. Ve škole jsme shlédli film o koloběhu vody v přírodě, dále o tom, jak se upravuje ………..

P1020712

Den lesů

Den lesů jsme si připomněli dne 27.10. projektovým dnem, kterého se účastnila celá škola. Tentokrát jsme se zaměřili na lesní plody, zvlášť na houby. Protože otrava houbami je dost častá, shlédli jsme humorný film o…………

Moving-schol

INFORMACE PRO RODIČE

Vážení rodiče,

od září 2016, tj. od školního roku 2016/2017 čekají naší školu změny. Všichni žáci z budovy v Cukrovarské ulici se přesunou do hlavní budovy v ulici J. Seiferta 179/9 v Mělníku.
Stavebně bude řešena otázka bezbariérovosti…………….

rozhodnuti

Rozhodnutí o přijetí k základnímu vzdělávání

ČJ.: ZŠ – 38b/2016

Základní škola praktická a Základní škola speciální Mělník, příspěvková orgnizace jako příslušný správní orgán rozhodla v souladu s ust. § 36 a ust. § 165 odst. 2 v přímé souvislosti s ust. § 183 odst. 2 zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v řízení o žádosti přijetí k základnímu vzdělávání od následujícího školního roku takto:

IMG_20160105_103939_1CS

Do nového roku zdravě

V prvním lednovém týdnu jsme se zaměřili na zdravý životní styl. Povídali jsme se o správném stravování, pitném režimu, oblékání a hygieně, společně jsme cvičili i relaxovali