Moving-schol

INFORMACE PRO RODIČE

Vážení rodiče,

od září 2016, tj. od školního roku 2016/2017 čekají naší školu změny. Všichni žáci z budovy v Cukrovarské ulici se přesunou do hlavní budovy v ulici J. Seiferta 179/9 v Mělníku.
Stavebně bude řešena otázka bezbariérovosti…………….

saifrtka-960

Milí žáci a vážení rodiče,

přejeme vám krásné prázdniny – hodně pohody a sluníčka. 1. 9. 2016 se na vás budeme těšit v budově v ulici J. Seiferta 179.

           Pedagogové a ostatní zaměstnanci ZŠ praktické a ZŠ speciální Mělník.

Hostín

2. ročník charitativního běhu na Hostíně

V sobotu dne 4. 6. 2016 se na v obci Hostín konal již 2. ročník charitativní akce, jejíž výtěžek byl určen pro potřeby našich žáků. Celé odpoledne bylo provázáno s oslavou dne dětí, byla zde otevřena kavárnička, běžel se opět závod a dražila se májka.

P1020862

Den vody

22.3. jsme zaměřili projektový den na Den vody. Tentokrát jsme část dne využili k návštěvě programu pořádaného městem Mělník. Ve škole jsme shlédli film o koloběhu vody v přírodě, dále o tom, jak se upravuje ………..

P1020712

Den lesů

Den lesů jsme si připomněli dne 27.10. projektovým dnem, kterého se účastnila celá škola. Tentokrát jsme se zaměřili na lesní plody, zvlášť na houby. Protože otrava houbami je dost častá, shlédli jsme humorný film o…………